mazivá Shell - Gadus

mazivá Shell - Gadus

SHELL GADUS

Plastické mazivá určené pre cestné a mimocetné aplikácie ako aj extrémne zaťaženia ložísk, kĺbov, podvozkov a pod.